Področje temperatur vode, v katerem se rast legionelle povečano pojavlja, leži med 23 in  45 °C. Pri približno 55 °C,  razmnoževanje ni več mogoče, ter tako pride do počasnega odmiranja. Sigurno in pri vzponu temperature, v večji meri, hitro umiranje začenja šele komaj nad 60°C.

do  20 °C majhno tveganje za legionele 

23 - 42 °C ugodna možnost razmnoževanja

42 - 50 °C nima več možnosti razmnoževanja

50 - 60 °C legionele odmirajo

60 - 70 °C legionele v roku nekaj sekund odmrejo

 

Uporaba in vzdrževanje nizkih temperatur v toplovodnem  sistemu –  omrežju je glede na rast legionel kontra produktiven in nevaren!

Prav tako je izredno pomembna tudi prisotnost hranil v vodnem sistemu za njihovo rast. Hranila so lahko prisotna kot raztopljene snovi v vodi ali pa v obliki notranjih oblog na ceveh.